Storing

Bij storing aan uw cv-toestel kunt u de volgende checklist gebruiken:

  • Controleer de druk, deze moet tussen 1 en 2 bar liggen.
  • Controleer of de batterijen van de thermostaat nog goed zijn.
  • Controleer of er geen warmwaterkraan staat te druppelen.
  • Controleer of de gaskraan openstaat.
  • Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of er stroom op staat.
  • Kijk op het display van de ketel of er een storingscode staat. Onthoud de code en druk op de resettoets.
  • Mocht de code terugkomen of zijn er andere vragen bel:

    026-844 8852

Beeld-storing