Gaskachels en geisers

Gaskachels of geisers halen hun verbrandingslucht vaak uit de ruimte, waarin het apparaat staat of hangt.
Hierdoor vervuilt het apparaat gemakkelijk en bestaat er gevaar van koolmonoxide in de ruimte.
Een jaarlijkse onderhoudsbeurt is daarom van levensbelang, zowel voor uzelf als voor uw warmtebron.
Het schoonmaken van het apparaat, afstellen en controle op koolmonoxide, zijn de belangrijkste elementen van de onderhoudsbeurt.

Neem contact op voor onderhoudscontracten en eenmalige servicebeurten.

Beeld-gaskachels